Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2013

anilewe
8058 c364
Reposted frombomdia bomdia viadraia draia

January 03 2013

anilewe
1361 696d
Reposted fromnezavisan nezavisan
anilewe
Reposted frombethgadar bethgadar
anilewe
Reposted fromiminlove iminlove viaowls owls
anilewe
9049 685a
Reposted fromtwice twice viakusiol kusiol
anilewe
Reposted fromwiilczek wiilczek
anilewe
3856 1e9d
Reposted frompareidolie pareidolie viadraia draia

November 23 2012

anilewe
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viadraia draia

November 03 2012

anilewe
anilewe
anilewe
Reposted frombartch bartch viadraia draia

November 02 2012

anilewe
Zespoły napięć
Reposted fromlugola lugola viadraia draia
anilewe
4338 b81d
Reposted fromzenibyja zenibyja viawiilczek wiilczek
anilewe
<piotrek> Cegła waży dwa kilo i pół cegły. Ile waży cegła?
<lucyna> znam to
<piotrek> x = 2 + 0,5x
<piotrek> x=4
<piotrek> albo jest inny sposób rozwiązania tego równania
<lucyna> ?
<piotrek> x^2/2 = 2x + 1/2 * x^2/2
<piotrek> jak zcałkujesz obustronnie
<piotrek> i wtedy można normalnie z delty policzyć
<piotrek> jak człowiek
bash.org.pl: cytat #4844365
Reposted fromlucky-one lucky-one
anilewe
2011 719d
Reposted frompulli pulli

October 28 2012

anilewe

October 26 2012

anilewe
5577 68be
Reposted fromfidelio30 fidelio30 viakusiol kusiol
anilewe
1174 3a91
Reposted fromVilldeo Villdeo viakusiol kusiol

October 20 2012

anilewe
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viadraia draia
anilewe
3321 4567 500
Reposted fromdoedeer doedeer viakusiol kusiol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl